PRISER & garanti

“No cure, no pay”

Vi arbejder efter “no cure, no pay”-princippet. Det vil altså sige, at I kun betaler for de borgere, der kommer i beskæftigelse. Som udgangspunkt koster det 16.500,- pr. borger i beskæftigelse, men forudsætningen for vores ambitiøse prissætning, er at vi må arbejde med hold af en størrelse på ca. 30 borgere. Fakturaen sender vi først efter 3 mdr., når virkningen af forløbet står klar.

Holdenes sammensætning er ikke væsentlig for os – vi har det både fint med borgere, der er tæt på arbejdsmarkedet, og borgere der er meget fjernt fra det. Vi har heller ikke berøringsangst for diagnoser af forskellig slags, og vi foretrækker næsten blandede grupper. Selvfølgelig vil det påvirke prisen, hvis I stiller med et hold af borgere, som alle er meget fjernt fra arbejdsmarkedet, eller har store psykiske eller fysiske udfordringer – men det er os magtpåliggende at tilgodese den enkelte forvaltnings særlige behov.

“alternativ garanti”

Alternativt tilbyder vi en garanti, som er lidt mere kompliceret, men også giver mulighed for en god handel: vi aftaler sammen en realistisk, men ambitiøs andel af gruppen, som vi hos jobløft garanterer i beskæftigelse efter 3 mdr. For forløbet tager vi en fast pris på 250.000,- som selvfølgelig først faktureres efter effekten er dokumenteret. Har vi aftalt 15 ud af 30 borgere i beskæftigelse, er det altså kun, hvis vi møder den målsætning, at vi fakturerer det fulde beløb. Har vi garanteret 15 ud af 30 i beskæftigelse, men får vi kun 10 ud af de lovede 15 i mål, fakturerer vi også kun to tredjedele af det fulde beløb.

På den måde vil det altså aldrig koste mere end 16.667,- pr. borger i beskæftigelse – men skulle vi få flere end de 15 i mål, betaler i intet for de “ekstra” borgere. Vi har for vane at sprænge vores målsætning, og som sådan indeholder den alternative garanti altså et betragteligt potentiale for en ganske gratis “bonus” af borgere i beskæftigelse, men ingen risiko for at det bliver dyrere end normalt.

Det synes vi egentlig selv er et godt tilbud.