Med et jobløft finder vi den motivation, selvtillid og de redskaber, borgeren har brug for, for at komme i varig beskæftigelse.

 

Vores Mission

Hos jobløft er vi eksperter i at hjælpe folk med at finde den gnist og gejst, som arbejdsgivere elsker at se. Vi har årtiers erfaring med at møde mennesker, hvor de står, og med at motivere og ruste dem til opgaver, som de ikke følte sig klar til at håndtere.

Vi gør det, fordi vi elsker at hjælpe folk på rette vej, og med en historik fuld af rungende succeser, ved vi at vi kan levere uhørte resultater.

 

VORES TILGANG

Vi har nøje fulgt udviklingen og evalueringen af Hjørring-modellen. En af de væsentligste opdagelser, rapporten finder videnskabeligt belæg for, er at forholdet mellem sagsbehandler og borger er uhyre vigtigt for sandsynligheden for at borgeren kommer i beskæftigelse – det, som i rapporten kaldes “working-alliance”. Derfor har vi taget en relationsbaseret tilgang til at hjælpe borgere i arbejde.

Den tilgang understøtter desuden det stærke samarbejde med sagsbehandlerne, som vi vægter højt, og det er en vigtig del af et jobløft, at vi bidrager til at nulstille dårlige relationer og give både borger og sagsbehandler en tabula rasa at arbejde videre fra.

 

2/2 – et format der virker

Kurset er opbygget efter "2/2"-formatet. Det betyder at det strækker sig over 2 uger (10 hverdage), og inkluderer 2 opfølgningsdage med borgerne, henholdsvis 1 og 2 måneder efter forløbets afslutning.

Opfølgningsdagene er vigtige for at fastholde borgerne i de positive mønstre, de opbygger gennem forløbet. Desuden bruger vi dem til at tage pejling af borgernes udvikling og give dem en sidste opsang, hvis det er nødvendigt. Ærlighed og åbenhed er en hovedkomponent i vores tilgang, og vi er ikke blege for at “lægge svesken på disken”.

Under forløbets 2 undervisnings-uger arbejder vi, blandt andet, med:

  • Selvværd, holdning, motivation og handling.

  • Personlig feedback, øvelser og simulerede jobsamtaler.

  • DiSC-profil ved certificeret underviser – redskab til forståelse af din og andres arbejdsadfærd.

  • Personlig video som referencepunkt og til videre brug.

  • Gennemgang af CV og ansøgninger, gode tips fra arbejdsgiverens synspunkt.

  • Præsentationsteknik og individuelle aftaler.

  • Goal Mapping – vi introducerer goal mapping-værktøjet til at fastholde fokus, bryde vaner og komme videre.

  • Netværk, socialt rum for andre i lignende situationer, friskt perspektiv - tabula rasa.