sådan STARTER LØFTET


Vi glæder os altid til at komme ud og hjælpe det næste hold borgere med at finde en meningsfuld vej til varig selvforsørgelse. Det betyder, at vi altid er klar til at tale med jer om de første trin mod et jobløft i din kommune. Det typiske forløb, forud for det egentlige jobløft, er som følger:

 
 
  1. Du kontakter os. Vi tager din henvendelse øjeblikkeligt, eller vender ganske snart tilbage. Vi aftaler sammen et møde, hvor vi kan afklare og uddybe, hvad jeres behov er, og hvordan vi kan tilpasse vores forløb derefter. Vi vil samtidig afdække, hvordan vi bedst kan samarbejde med borgernes sagsbehandlere, for at opnå resultater, gennemsigtighed og forstærke dialogen mellem borger og sagsbehandler.

  2. På mødet vil vi blandt andet diskutere sammensætningen i jeres borgergruppe, og derudfra stille en ambitiøs garanti og fastsætte en konkurrencedygtig pris for forløbet. Garantien og prisen aftales på baggrund af borgergruppen, men vil altid forudsætte jeres fuldstændige tilfredshed med forløbets resultater.

  3. Forløbet kører. Vi tilkobler en dedikeret kontakt- og opsynsperson, som blandt andet faciliterer samarbejdet mellem undervisere og sagsbehandlere, og fører journal, med henblik på at sikre og dokumentere at mødepligt overholdes og engagement fastholdes.

  4. Opfølgning. Vi mødes igen, og følger sammen op på, hvordan forløbet har været, og hvordan vi har mødt jeres forventninger. Derpå afholder vi opfølgningsdage med borgerne, henholdsvis 1 og 2 måneder efter forløbets afslutning. Her tager vi bestik af, hvordan det er gået for dem siden forløbets afslutning, og giver dem de sidste klap på ryggen, puf, eller skub, de har brug for.

  5. Afstemning og fakturering. Vi vender den garanti og de mål, som vi i fællesskab nåede frem til, og når I har set at forløbet har haft den ønskede effekt, at garantien er indfriet, sender vi jer fakturaen.